Đang gửi

Menu

Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động

Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động

Đang cập nhật...

Sản phẩm

Phòng kinh doanh:
Lê Duyên: 0971550476
Diệu linh: 0989891518
Đinh Duyên: 0979649198