Đang gửi

Máy tách chiết DNA/RNA magLEAD 6 gC

Máy tách chiết DNA/RNA magLEAD 6 gC

Đang cập nhật...

Sản phẩm

Phòng kinh doanh:
Lê Duyên: 0971550476
Diệu linh: 0989891518
Đinh Duyên: 0979649198